Disclaimer


Als u de site van iPremie bezoekt en/of gebruik maakt van diensten of informatie op deze site, stemt u in met het navolgende:

- iPremie kan niet garanderen dat zijn site ononderbroken toegankelijk is en foutloos functioneert. iPremieaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolg van het niet toegankelijk zijn of het niet naar behoren functioneren van zijn sites.
- iPremie streeft er naar op zijn sites juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, maar kan niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. iPremie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolg van het niet juist, volledig of actueel zijn van de aangeboden informatie.
- De op de site verstrekte informatie en gedane aanbevelingen over verzekeringen of beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, mogen niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie berust bij de bezoeker van de site.
- iPremie kan niet garanderen dat aan hem gerichte elektronische berichten niet op het verkeerde adres worden bezorgd of worden onderschept. De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer berust bij de bezoeker van de site.
- iPremie kan niet garanderen dat aan hem gerichte elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. iPremie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct of indirect- als gevolgd van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan hem gerichte elektronische berichten.
- iPremie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten in via zijn sites toegankelijke gegevens, informatie, software, verwijzingen of hyperlinks.
- iPremie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.