Onze overstapservice

iPremie.nl regelt het omzetten of opzeggen van je huidige verzekeringen
Als het aanmeldformulier invult en aan ons opstuurt, gaat iPremie.nl achter de opzegging van je huidige (inboedel-/WA-)verzekering aan. Door de nieuwe gedragscode van het Verbond van Verzekeraars en het wetsvoorstel kun je vrijwel direct overstappen.
Meld je dus meteen aan !!

Overige verzekeringen
Omdat iPremie.nl graag het aanspreekpunt voor al je verzekeringen wil zijn, vraagt iPremie.nl je bijgaand overstapformulier in te vullen; bijvoorbeeld je verzekeringen voor:
- Aansprakelijkheid (WA), Rechtsbijstand,
- Auto, Motor, Scooter, Fiets, Camper, Caravan,
- Uitvaart, Overlijdensrisico,
- Reis en Annulering.

Overstapformulier invullen

Overstappen veel gemakkelijker vanaf 1 maart 2010


Niet meer stilzwijgend verlengen
Het Verbond van Verzekeraars heeft de gedragscode voor 'ge´nformeerd verlengen' ingevoerd. Dat betekent dat bij elke schadeverzekering nog het stilzwijgend verlengen komt te vervallen.
Met ingang van 1 maart 2010 dient u bij elke particuliere verzekering die wordt verlengd tijdig en expliciet ge´nformeerd te worden over de automatische voortzetting van het contract voor 12 maanden.

Dagelijks opzeggen mogelijk
Daarnaast kunt u -na de eerste 12 maanden- de polis per dag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de verzekering oversluiten.

Meerjaarscontracten
Hoewel de contractsduur van 12 maanden het uitgangspunt is, blijft het binnen de regeling mogelijk om bij aanvang van de verzekering te kiezen voor een contractsduur van meer dan 12 maanden. Deze keuze dient door de verzekeringnemer uitdrukkelijk te worden bevestigd door middel van een extra handtekening bij het aangaan van de verzekering.
Bron: Voogd & Voogd, 01/09/2009 en Reaal, 16/11/2009

Ook voor alle lidmaatschappen en abonnementen


Er komt een einde aan het stilzwijgend verlengen van abonnementen en contracten, bijvoorbeeld van tijdschriften of sportscholen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, zo werd dinsdag bekend.

Met de wet worden consumenten beter beschermd, stelt Van Dam. ''Zonder dat je het door had, zat je ineens weer een jaar aan een abonnement vast of moest je weer een jaar voor de sportschool betalen omdat je net te laat was met opzeggen'', aldus het Kamerlid.

Ook wordt opzeggen voortaan net zo gemakkelijk als het afsluiten van een abonnement of contract. Terwijl je voor een nieuw abonnement alleen maar hoeft te bellen, is voor het opzeggen vaak een aangetekende brief nodig. ''Met deze wet is dat allemaal verleden tijd'', aldus Van Dam. (Einde aan stiekem verlengen contract, dinsdag 05 oktober 2010, AD)